עודכן בתאריך: 2024 | 04 | 01
כל הארץ
אילת
בנזין 95
בשירות מלא
7.94
לליטר
6.79
לליטר
סולר לתחבורה
בשירות עצמי
10.92
לליטר
9.33
לליטר
אוריאה במשאבה
שירות עצמי
5.35
לליטר
4.57
לליטר
בנזין 95
בשירות מלא
7.94
לליטר
6.79
לליטר
סולר לתחבורה
בשירות עצמי
11.30
לליטר
9.66
לליטר
אוריאה במשאבה
שירות עצמי
5.61
לליטר
4.79
לליטר
בנזין 95
בשירות מלא
7.94
לליטר
6.79
לליטר
סולר לתחבורה
בשירות עצמי
17.90
לליטר
15.30
לליטר
אוריאה במשאבה
שירות עצמי
4.69
לליטר
4.09
לליטר